Moestuin in beeld

Het moestuinplan (klik hier)

Jaar-0
In de zomer en het najaar van 2020 doen we grote tuinwerken op het stuk grond waar de moestuin komt. We laten overwoekering weghalen, de grond machinaal ontginnen en een serre plaatsen. We timmeren compostbakken ineen, we snoeien en hakselen, we zetten de paadjes en percelen uit en zaaien groenbemesters en eerste kleine oefenteelten.

Jaar-1-voorjaarsvoorbereiding
In het voorjaar van 2021 is er nog heel veel werk aan de moestuin! De groenbemester deed zijn werk prima in de winter: de grond is luchtiger geworden, er is voorlopig weinig onkruid. De perceeltjes krijgen een volgende behandeling: groenbemester omleggen en gedeeltelijk weghalen (richting compostbak), bemesting met gerijpte compost, …

Het oude dak van ons huis moet een nieuwe bekleding krijgen. Jammer voor het budget maar fijn voor de tuin: de percelen krijgen nu een boord met de gerecupereerde pannen. Een ferm karwei, maar het ideale uitvlucht om tijdens zonnige lentedagen naar buiten te trekken! Telkens ik een schup steek springen de wormen bijna de lucht in: een teken dat de bodem gezond is, hoera!

Wordt vervolgd