Moestuin in beeld

Jaar-0
In de zomer en het najaar van 2020 doen we grote tuinwerken op het stuk grond waar de moestuin komt. We laten overwoekering weghalen, de grond machinaal ontginnen en een serre plaatsen. We plaatsen compostbakken, we snoeien en hakselen, we zetten de paadjes rond de percelen uit en zaaien groenbemesters en kleine eerste teelten.

Wordt vervolgd